О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

Финансијски извештај за 2018-ту годину

Финансијски извештај за 2017-ту годину

 

 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР за школску 2021/2022.

 


 

АКЦИОНИ ПЛАН ДИГИТАЛНОГ СЕГМЕНТА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

 


 

РЕДОВНА НАСТАВА

 

Редовна настава у школи се реализује у две смене које се смењују недељно.

 

Час

Преподневна смена

Поподневна смена

Одмор

1

08:00-08:45

14:00-14:45

5 минута

2

08:50-09:35

14:50-15:35

20 минута

3

09:55-10:40

15:55-16:40

5 минута

4

10:45-11:30

16:45-17:30

5 минута

5

11:35-12:20

17:35-18:20

5 минута

6

12:25-13:10

18:25-19:10

5 минута

РЕДОВНА НАСТАВА

 

ПРЕДМЕТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

Основни програм

Изборни предмети

Факултативни предмети и
слободне активности

Српски језик

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко васпитање

Грађанско васпитање

Верска наука

Народна традиција

Лепо писање

Чувари природе

 

Математичка секција

Ликовна секција

Музичка секција

Драмска секција

Литерарна секција

 

  

ПРЕДМЕТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

Основни програм

Изборни предмети

Факултативни предмети и
слободне активности

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Музичка култура

Историја

Географија

Физика

Математика

Биологија

Хемија

Техничко и информатичко образовање

Физичко васпитање

Француски језик

Грађанско васпитање

Верска наука

Цртање, сликање, вајање

Информатика

Изабрани спорт

Француски језик други страни језик

Драмско-рецитаторска секција

Новинарско-литерарна секција

Млади физичари

Млади географи

Млади историчари

Млади информатичари

Млади математичари

Секција за стране језике

Спортска секција

Еколошка секција

Млади техничари

Хор

Ликовна секција

 

 

Од школске 2008/2009 у нашој школи постоји електронски дневник који се недељно ажурира. Родитељ може у сваком тренутку уз приступни пин код, који је само њему познат, добити информације о напоменама наставника, оценама, владању и изостанцима ученика.

 

Осим редовног школског програма за ученике је осмишљен и низ ваннаставних активности које организује Министарство просвете, Градски секретаријат за образовање и општина Чукарица. Те активности су спортског или културног карактера, а наша школа врло радо учествује у свему што ученицима пружа задовољство, развој такмичарског духа и неговање правих вредности. Веома ценимо несебичну помоћ родитеља за учествовање у оваквим активностима, а било их је много: Универзијада, Крос РТС-а, Радост Европе, ликовни и литерарни конкурси, пријем деце са Косова, контакти са збратимљеним школама из иностранства...

 

ЕKСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ УЧЕНИКА

 

Ученицима наше школе су понуђене различите ваннаставне активности. Оне изводе децу из школског простора и нуде потпуно другачији метод усвајања нових сазнања.

У природном амбијенту се реализују богато осмишљени рекреативни, спортски и забавни садржаји. Сви ученици имају разноврсну понуду организованих посета музејима, позоришним представама и осталим видовима културно-рекреативног садржаја (концерти, изложбе, манифестације и сл.).

 

Програм излета за 1. разред

 

Дестинација, садржај

Време

Београд Авала Космај манастир Тресије Београд

мај

 

Програм излета за 2. разред

 

Дестинација, садржај

Време

Обилазак знаменитости Београда

октобар

Београд Мали Иђош салаш Катаи Београд

мај

 

Програм излета за 3. разред

 

Дестинација, садржај

Време

Обилазак знаменитости Београда

октобар

Београд манастир Каона Бранковина Ваљево Београд

мај

 

Програм излета за 4. разред

 

Дестинација, садржај

Време

Обилазак знаменитости Београда

октобар

Београд Опленац Аранђеловац пећина Рисовача Београд

мај

 

Програм екскурзија и излета за ученике старијих разреда

 

5. разред

Београд Ковачица Идвор Царска бара Београд

6. разред

Београд Деспотовац Ресавска пећина Ресавски бук манастир Манасија манастир Раваница Београд

7. разред

Београд Шабац Тршић Троноша Београд

8. разред

Београд Сребрно језеро Лепенски вир Ђердап Неготин Гамзиград Београд

 

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Ђачки парламент

Школски живот у пуној мери огледа се и кроз институцију Ђачког парламента, сачињеног од по два ученика из сваког одељења који постављају дневни ред. Овом састанку присуствују чланови Стручне службе школе који заједно са ученицима дефинишу проблеме и равноправно се ангажују у њиховом решавању.

 

Дечји савез

Дечји савез подстиче културна, уметничка и друга стваралаштва деце у оквиру рада одељењских заједница и слободних активности са циљем да ученици испоље и развију своју индивидуалност и друштвеност, да негују радозналост и истраживачки дух.

 

Црвени крст

Програмом Црвеног крста планирана је и брига о деци без родитеља, једног или оба, затим акција солидарности интерног и екстерног типа, као и будућа сарадња са установама за незбринуту децу. Све задатке Подмладак Црвеног крста извршава делом самостално, делом у сарадњи са свим осталим организацијама и управом школе.

 

Покрет горана

Покрет горана основан је 1960. године. Основна идеја проширена је на развијање љубави према целокупној природи. Неговање зеленила и његових племенитих савезника из света животиња уједињено је са радом и забавом.

 

Хуманитарне акције

Хуманитарне акције један су од начина да деца постану свесна проблема у свету и друштву у којем живе и да се ангажују у њиховом решавању. Како је здрава породица основа здравога друштва желели смо да у овај пројекат укључимо и родитеље. Показало се да родитељи одговорно схватају своје учешће у хуманитарним акцијама, да равноправно деле обавезе са својом децом и да су драгоцени сарадници како организационо тако и финансијски.

 

Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима остварује се на родитељским састанцима, индивидуалним разговором родитеља са наставницима током дана отворених врата, на предавања и трибинама за родитеље из области психолошко-педагошког и здравственог образовања, разговором са психологом, радом у Савету родитеља и укључивањем родитеља у обављање појединих задатака и активности у школи. Диференцирани програми сарадње са родитељима предвиђају организовање разговора, трибина и предавања за родитеље даровите деце, за родитеље ученика који испољавају склоности и афинитете за бављење ваннаставним активностима и за родитеље ученика са тешкоћама у развоју и учењу.

 
 

О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњaновића 2. 11030 Београд, тел. 011 2396745  факс. 011 2396746

ВРХ